Daniël Lohues

Teksten

Sowieso (2020)

MAG ‘T TOCH WEL HOPEN

Warme zunne
as de eerste echte mooie dag
Iederien lacht en zingt
Helder water
stroomt deur gruune heuvels naor ‘n meer
waor mens en dier van drinkt

En ik hoop ‘t wel
Ik mag ’t toch wel hopen
dat we mekaar later daor wel weer zien
En ik hoop ‘t wel
‘t Moet al hiel raar lopen
dat ‘t ‘n kwestie is van jao misschien
Bestiet die wereld waorvan is verteld?
Ik denk ‘t wel

Daor zit Amy
samen met René onder ‘n boom
Mozart löp veurbij
En mien mamme döt krulspelden van gold
derin bij oma
Opa maakt ‘n grap

En ‘t mag nog eben duurn
Ik ben hier nog niet klaor
Mar ik reken derop
Ja ik reken derop
dat de grote dag zal kommen
dat ‘t klaor is hier beneden
En dat we ‘t dan allemaole weten
dat we mekaar later daor wel weer zien

Moi

DANSEN IN DE MODDER

Bouwland natte en leeg
Der komp nog veul meer regen
Iederiene wul binnen blieben
Mar ikke nie

Ik wul, ik wul der uut
Jas an en dan naor buuten
Gruune rubber leerzen an
Stok in de hand

En dan spring ik
tot ik der hielmaol onder zit
En dan zing ik
Wie van jullie döt der met?

Dansen in de modder

Bouwland tot in de oorn
Gitzwart ja eerlijk waor
Iederiene wul netties weden
Mar ikke nie
Ik wul, ik wul op ‘t land

Met de ganzen in de modderdans
Doen wat ik moet doen
Stok in de hand

En dan denk ik
Kan mij ‘t verschelen wat ze doen
Wat mij betreft
mag iederiene metdoen

Kaold zat tot op ‘t bot
Mooi west, leerzen kapot
Sneegie in de hakken
Morgen lekker weer

VAN ‘N RIVIER

Ärgens in de verte
Dagen reizen vanaf hier
Ärgens in de bochte
van ‘n rivier

Daor ben ik in ‘t echt west
Mar ook vaake in ‘n droom
vlieg ik as ‘n vogel
daorhen gewoon

Daor is alles rustig en compleet
Daor is gien verdriet enzo
Der is niks daorzoten wat ik mis
Ik denk alleen mar
kon ik hier mar blieben veur altied

Heb der uurn zeten ooit
Klaor met alles zunder toekomst ok
Mar de stroming spuulde ‘t zwarte weg
En ik kun verder met mien leben en ik wus
waorum

Ärgens in de verte
Dagen reizen vanaf hier
Ärgens in de bochte
Van ‘n rivier

Kan ik altied hengaon
in het echt of in de kop
Sinds ik dat weet is der
niks wat mij stopt

Want ‘t leben hebben we kregen ja
Ku’j met doen wat a’j wullen
Maakt niet uut ja hoe ‘t heurt en zo
Heb ärgens leert hoe ik de tied ‘t beste in
kan vullen

Ärgens in de verte
Dagen reizen vanaf hier
Ärgens in de bochte
Van ‘n rivier
Daor ben ik hier

DUUSTERNIS

As ik flauwe grappen maak
tot vervelends toe
Dan ku’j der wel vanuut gaon
Da’k dan niks anders doe
as diep verdriet verbärgen
met onzin en gelach
Omdat ‘t leben zinloos lek
en zwarter as de nacht

Duusternis
Duusternis
Ömdat de keerse mij uitgaon is
Duusternis
Duusternis
Water in de lont

As ik uren bezig ben
met pannen en met vuur
Met zuute, zoer en zolt
Dan ben ik hiel secuur
Leegte an ‘t vulle
En dan suddern zacht
Ömdat alles veul te rauw is
En zwarter as de nacht

As ik nog iene lösmaak
En pruuf en roek en spuul
Uuteindelijk dan sloek ik
Waorveur ‘t is beduuld
Dan zie ik waor ‘t wegkomp
Waor ik geern kommen mag
Eben is niet alles meer
Zwarter as de nacht

GAO’J MET?

De wagen stiet al veur
Ik heb net uutchecked al
Daor lig nog ‘n t-shirt
Ik ben niet ien die wat verget

Mien koffer bij de deur
Die van joe dicht naost ‘t bère
De zunne komp op
De snelweg wacht, gao’j met?

Gao’j met?
Gao’j met?
Gao’j met?
Verderop is nog veul meer
Verderop is ‘t beter weer
Verderop is alles anders
Gao’j met?

Achter de heuvels daor
Daor gruijt ‘t koorn hoog
Behalve de weg
zie’j daor niks as geel en blauw

A’j deur die vlakte benn
be’j zo bij dat mooie plaatsie
‘n Meer veur ‘t motel
Echt te gek, gao’j met?

Ben der al vaker west
dus daorum weet ik ook zo best
Hoe fijn het daor is is misschien
waorum ik ‘t joe wul laoten zien

NIKS MOOIERS AS DAT

Niet veul mooier as zwemmen op joen 11e
in ‘n zandgat met het allermooiste weer
Ma zit an de kaante
met ‘n thermosflesse ranja
Pa pompt ons de boot op veur de 4e keer

Niks mooiers as dat
Niks mooiers as dat
Ik wol dat ik dat toen weten had
Der is niet veul mooier as dat

Ja, op joen 22e in ‘n auto onderweg
met joen allerbeste, beste kameraoden
Zomerdag, ramen lös, peuken op de lippen
Bruce is op de radio, alles klaor

Ja, op joen 33e weer ‘s vrijgezel
Allennig met ‘n glimlach veur ‘t vuur

Eten en drinken wat joezölf ‘t meeste anstiet
Poster van joen jeugdheld an de muur

Niet veul mooier as op joen 48e
‘n liedtie te zingen zoas dizzen

IE MAGGEN HIER ALTIED HENKOMMEN

Ie maggen hier altied henkommen
Okal ben ‘k der niet
Ie weten waor de sleutel is
En waor de koffie stiet
Ie hebben joen eigen kamertie
‘t Bère stiet al klaor
Kroep hier mar fijn eben weg
as ‘t weer te gek wordt daor

Ie weten hoe de kachel wärkt
en gao mar fijn in bad
De wien lig in de kelder
Kiek mar, pak mar wat
Laot mar weten da’j der benn
Dan ben ‘k ok zo in huus
Steek mar vast wat keersen an
Vuul joe mar thuus

Soms dan zit ‘t joe niet met
Daor kun jij niks an doen

Soms löp ‘t joe derover
Da’j niet weten wat a’j moeten
Laot alles dan mar vallen
En vertrek zunder geluud
Kom hier dan mar hen
Dan be’j der mooi eben tussenuut

Blief gewoon zolange as ‘t moet
Zolange as ‘t kan
Doe mar mooi wa’j wullen
Gao ik ok mien eigen gang
En a’j weer weggaon is ‘t ok goed
A’k ‘t mar eben weet
Ach dat weet jij ook wel ja
Alles is okay

WAT DOEN WE NOU

Keersen uut
Alles stille
Nooit dacht dat we hier zo kwamen te staon
‘t Leben nemp soms malle bochten
Nooit dacht dat ‘t zo zul gaon

Wat moeten we nou
Wat moeten we nou
Ik weet eben niet hoe het nou moet zo gauw
Wat doen we nou
Wat doen we nou

Ik kom nou op dit moment
echt niet veul verder as
Wat moeten we nou

Der is gien keus
Dit gebeurt ons
Alles anders zo opiens veurgoed
Smaak van de zunne, geluud van de maone
Licht en donker, water en bloed

OVER JOE

Op ‘n dinsdagmiddag
as ik grös an ‘t meijen ben
Of in ‘n stad in ‘t buutenland
waor ik gieniene ken
Zo opiens ben ie der weer
Al be’j der niet in ‘t echt

As ik ’s middags wakker word
met naodörst en met spiet
Of as ik juust hiel helder
kiek naor hoe de zunne opgiet
Zo opiens ben ie der ok
Ie benn ja nooit echt weg

Over joe, over joe
Overal giet alles over joe
Over joe, over joe
Waor ik ok ben en wat ik ok doe
Overal giet alles over joe

Met Paosen of met Kerstmis
of gewoon 16 apri
Of ärgens langs de snelweg
onderweg naor weet ik veul
Elke keer ben ie der weer
Al be’j opzich ver weg

Nooit kom jij weer terug bij mij
dat weet ik al te best
As dat kun dan was ie ja
allange teruggewest
Nooit ‘n keer kom ie nog weer
En toch be’j der altied

JA, HOGER NOG!

Alles wat ik wul
is vliegen as ‘n vogel
Veilig weg van hier

Alles wat ik zie
Bossen en rivieren
en andere lieve diern

Ja, hoger nog!
Tot ik rustig naor beneden kiek

Ja, hoger nog!
Tot ik de wereld kleiner zie
En veural dan zien ze mij ok nie

Ik vliege
Ik geleufe dat ik vliege
Ach mien gemuud
waor wo’j toch met mij hen?

Wat anders kan ik doen?
Ik slao mar met de vleugels
op de warme lucht omhoog
Op de warme lucht omhoog

Ach, uuteindelijk uuteindelijk
lig ‘t vast an mij
En toch denk ik: hoezo?

VAN DE LIEFDE

Maoneschien
Rozengeur
Cupido hef ‘t mar drok
Mar veur mij huuft ‘t niet meer
En dat spiet mij ok

Want ik haol van de liefde
Ben gek op de liefde
mar liefde haolt niet van mij
Dansen en zweben, nemen en geben
Mar dan is ‘t ok mar zo weer veurbij
En dan ben ‘k weer rustig en vrij

An de brugge
‘n hangslottie
Kiek dat heb ik nooit daon
Misschien ha’k dat wel moeten doen
en was alles anders gaon

‘t Is wel goed
‘t Is niet erg
Der is meer as liefde

HART AN FLARDEN

Had ‘t hart an flarden
‘t Lag in stukken in ‘t zand
Toen kwam der ien met gaseulie
en steuk ‘m ok nog in de brand

Het fikte as ‘n grote
Hij knapte hielemaol uut mekaar
En ikke blussen met van alles ja
En nam der zölf ok ‘n paar

Heb ‘t hart weer bijmekaar veegd
En repareerd met secondeliem
Met benzinestifte heb ik der op schreben
da’k bij de duvel weg moet blieben

ZIJ HEF NIKS

Zij hef niks, niks gien kwaod in de zinne
Zij hef niks, niks gien kwaod in de zinne
Je hebben der welken bij, dan zie’j direkt:
‘wat ja ‘n minne’
Mar zij hef niks gien kwaod in de zinne

Deur de schraole woestenij
leup ik half opbrand mar vrij
Was gieniene neudig
Veul was overbeudig
Ik kwam bij ‘n rivier
en daor stun zij

Nooit was ien zo goed veur mij
Elke aobend schreien gung veurbij
Zij smeet mien stiekelkroon
in ‘t vuur gewoon
‘Dat stiet joe niet’,
zee zij der lachend bij

As de wind venienig weijt
En de haane drie maol kreijt
En mien hart lig weer ‘n keer
an duuzend stukken ongeveer
Dan ben ‘k der intrapt weer
in iene zoas zij

Agenda

02-03-2022
Hardenberg
Theater de Voorveghter
03-03-2022
Hardenberg
Theater de Voorveghter
05-03-2022
Lochem
Schouwburg Lochem
Meer optredens

Facebook

Spotify